Anh thích em như xưa
Anh thích em như xưa Châu Khải Phong
Lạnh Lùng
Lạnh Lùng Lynk Lee
Lời Thề Trăng Sao
Lời Thề Trăng Sao Shine Thành Anh
Khoảng cách đôi ta
Khoảng cách đôi ta Châu Khải Phong
Đừng rời xa anh
Đừng rời xa anh Shine Thành Anh
Anh thích em như xưa
Anh thích em như xưa Châu Khải Phong
Lạnh Lùng
Lạnh Lùng Lynk Lee
Học cách yêu em
Học cách yêu em Shine Thành Anh
Em Là Món Quà Vô Giá
Em Là Món Quà Vô Giá Châu Khải Phong
Đừng Tìm Lại Nhau
Đừng Tìm Lại Nhau Lynk Lee,Lil Shady