1. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Viettel

- Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Viettel

Soạn tin: LM [mabaihat] gửi 8777

VD: LM 690714 gửi 8777

- Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Viettel

Soạn tin: HUY gửi 1221

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Viettel thì bỏ qua bước Đăng ký

Mọi chi tiết xin liên hệ 0356.300.359

Cước phí tin nhắn: 8777 giá 15.000đ/SMS 

Hạn sử dung: 30 ngày.

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Mobi Fone

- Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Mobifone

Soạn tin: LM [mabaihat] gửi 8777

VD: LM 690714 gửi 8777

 Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Mobi Fone

Soạn tin: HUY gửi 9224

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Mobi Fone thì bỏ qua bước Đăng ký

Cước phí tin nhắn: 8777 giá 15.000đ/SMS

Hạn sử dung: 30 ngày.

3. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vinaphone

- Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Vinaphone:

Soạn tin: LM [mabaihat] gửi 8777

VD: LM 690714 gửi 8777

- Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vinaphone:

Soạn tin: HUY gửi 9194

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vinaphone thì bỏ qua bước Đăng ký

Mọi chi tiết xin liên hệ 0356.300.359

Cước phí tin nhắn: 8777 giá 15.000đ/SMS

Hạn sử dung: 30 ngày.

4. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vietnamobile

- Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Vietnamobile

Soạn tin: LM [mabaihat] gửi 8777

VD: LM 690714 gửi 8777

- Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vietnamobile:

Soạn tin: HUY gửi 2345

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vietnamobile thì bỏ qua bước Đăng ký

Mọi chi tiết xin liên hệ 0356.300.359

Cước phí tin nhắn: 8777 giá 15.000đ/SMS

Hạn sử dụng: 30 ngày.