<p>Giới thiệu về c&ocirc;ng ty:</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN TRUYỀN TH&Ocirc;NG QUẢ CHANH</strong></p> <p>LEMON MEDIA l&agrave; C&ocirc;ng ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng tr&ecirc;n mạng viễn th&ocirc;ng v&agrave; Truyền th&ocirc;ng</p> <p>C&ocirc;ng ty cũng l&agrave; một trong những đơn vị đi đầu phối hợp với c&aacute;c nh&agrave; khai th&aacute;c viễn th&ocirc;ng tại Việt nam để cung cấp giải ph&aacute;p kỹ thuật v&agrave; nội dung cho c&aacute;c dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng qua mạng điện thoại cố định, di động, Internet.</p> <p>Giới thiệu dịch vụ:</p> <p>Lemon Media cung cấp dịch vụ nhạc chu&ocirc;ng, nhạc chờ, tải nhạc fulltrack tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mạng điện thoại di động lớn tại Việt Nam bao gồm:</p> <p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Viettel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: http://imuzik.com.vn</p> <p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;MobiFone &nbsp; &nbsp; : http://funring.vn</p> <p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;VinaPhone &nbsp; &nbsp;: http://ringtunes.vinaphone.com.vn ; http://chacha.vn</p> <p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vietnamobile : http://happyring.vietnamobile.com.vn</p> <p>Để c&oacute; được nội dung tốt nhất, nhanh nhất, kịp thời đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc của th&iacute;nh giả, Lemon đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ mở rộng hợp t&aacute;c với tất cả ca sỹ, nhạc sỹ, c&aacute;c c&ocirc;ng ty ghi &acirc;m, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; bản quyền &acirc;m nhạc trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <p>Để sử dụng dịch vụ của Lemon, bạn c&oacute; thể truy cập: http://nhaccho360.vn hoặc http://kenhnhac.vn hoặc http://khonhaccho.vn</p>

Chủ đề nổi bật

Đi Đu Đưa Đi
Đi Đu Đưa Đi Bích Phương
Cô Thắm Không Về
Cô Thắm Không Về Phát Hồ,JokeS Bii,Sinike
Ơ Sao Bé Không Lắc
Ơ Sao Bé Không Lắc Emily,Big Daddy
Như Gió Với Mây
Như Gió Với Mây Đức Diamond
Gánh Mẹ
Gánh Mẹ Đức Diamond
Anh Chẳng Sao Mà
Anh Chẳng Sao Mà Đức Diamond