<p>Giới thiệu về c&ocirc;ng ty:</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN TRUYỀN TH&Ocirc;NG QUẢ CHANH</strong></p> <p>LEMON MEDIA l&agrave; C&ocirc;ng ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng tr&ecirc;n mạng viễn th&ocirc;ng v&agrave; Truyền th&ocirc;ng</p> <p>C&ocirc;ng ty cũng l&agrave; một trong những đơn vị đi đầu phối hợp với c&aacute;c nh&agrave; khai th&aacute;c viễn th&ocirc;ng tại Việt nam để cung cấp giải ph&aacute;p kỹ thuật v&agrave; nội dung cho c&aacute;c dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng qua mạng điện thoại cố định, di động, Internet.</p> <p>Giới thiệu dịch vụ:</p> <p>Lemon Media cung cấp dịch vụ nhạc chu&ocirc;ng, nhạc chờ, tải nhạc fulltrack tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mạng điện thoại di động lớn tại Việt Nam bao gồm:</p> <p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Viettel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: http://imuzik.com.vn</p> <p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;MobiFone &nbsp; &nbsp; : http://funring.vn</p> <p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;VinaPhone &nbsp; &nbsp;: http://ringtunes.vinaphone.com.vn ; http://chacha.vn</p> <p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vietnamobile : http://happyring.vietnamobile.com.vn</p> <p>Để c&oacute; được nội dung tốt nhất, nhanh nhất, kịp thời đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc của th&iacute;nh giả, Lemon đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ mở rộng hợp t&aacute;c với tất cả ca sỹ, nhạc sỹ, c&aacute;c c&ocirc;ng ty ghi &acirc;m, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; bản quyền &acirc;m nhạc trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <p>Để sử dụng dịch vụ của Lemon, bạn c&oacute; thể truy cập: http://nhaccho360.vn hoặc http://kenhnhac.vn hoặc http://khonhaccho.vn</p>

Chủ đề nổi bật

Miền Nhiệt Đới Nha Trang
Miền Nhiệt Đới Nha Trang Trương Kiều Diễm
Chính Hôm Nay
Chính Hôm Nay Lê Thiện Hiếu
Lửng Lơ
Lửng Lơ Masew ,Bray
Khi em là cô ấy
Khi em là cô ấy Trương Thảo Nhi
Vu vơ lung tung
Vu vơ lung tung Trương Thảo Nhi