ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Dịch vụ của chúng tôi đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

I. MÔ TẢ VÀ ĐỊNH NGHĨA

1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Khonhaccho là kho ứng dụng dành cho cho các thiết bị di động (điện thoại/máy tính bảng) trên nền tảng Android, iOS, Windows Phone với tầm nhìn và mục tiêu trở thành địa chỉ hàng đầu về ứng dụng nghe nhạc, tải nhạc cho các thiết bị di động.

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của điều khoản dịch vụ này là đề ra các quyền và nghĩa vụ của Khonhaccho và Thành viên của tài khoản Khonhaccho liên quan đến việc sử dụng dịch vụ do Khonhaccho cung cấp và các vấn đề cơ bản khác.

Ðể đăng ký tài khoản trên kho ứng dụng Khonhaccho bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ và ứng dụng được cung cấp trên kho ứng dụng.

Khonhaccho có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được Khonhaccho cung cấp để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng dịch vụ của Khonhaccho kể cả khi bạn đăng ký là thành viên hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng dịch vụ tại Khonhaccho.

3. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ trong Điều khoản sẽ tương ứng với ý nghĩa sau đây:

“Dịch vụ”: Bao gồm việc bạn sử dụng kho ứng dụng Khonhacho và bất kỳ các ứng dụng, phần mềm, dịch vụ, website, wapsite và các dịch vụ liên quan khác do chúng tôi cung cấp hay bất kỳ một bên thứ ba nào do chúng tôi chỉ định cung cấp

“Nội dung”: Bao gồm những ứng dụng, sản phẩm đã cung cấp trên Khonhaccho và các nội dung có liên quan (Ví dụ: tập tin dữ liệu, ứng dụng, văn bản bằng văn bản, phần mềm điện thoại di động, âm nhạc, tập tin âm thanh hoặc âm thanh khác, hình ảnh, video hoặc hình ảnh khác.)

“Cập nhật”: Nội dung có nguồn gốc từ Kenhnhac có thể giao tiếp với máy chủ của Khonhaccho theo thời gian để kiểm tra các bản cập nhật có sẵn cho các Nội dung và các chức năng của Khonhaccho, như bản sửa lỗi, bản vá lỗi, chức năng tăng cường, phiên bản mới.

“Sở hữu trí tuệ”: Là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Ứng dụng hoặc Thông tin kỹ thuật.