Lưu Huy Vũ

Tên thật: Lưu Huy Vũ

Quốc gia: Việt Nam